Ik steun dit initiatief, want na een jaar ervaring met het wormenhotel aan de Menno ter Braaklaan blijkt er een grote stimulans vanuit te gaan om afvalverwerking op een natuurlijke manier te regelen. Althans het GFE deel daarvan. Voorheen bleek het een tot mislukking gedoemde operatie door een totaal gebrek aan discipline om volgens de regels tewerk te gaan. Ik doe er in ieder geval met plezier aan mee.